loading tümaş mermer

Aydem Enerji'de Hayat

Tüm değer yaratanlarımızla birlikte yeni enerji dünyasına ve bu dünyanın ihtiyacına yönelik gelişmelere odaklanarak çalışmayı hedefleriz.

Aydem Enerji olarak biz tüm değer yaratanlarımızla birlikte yeni enerji dünyasına ve bu dünyanın ihtiyacına yönelik gelişmelere odaklanarak çalışmayı hedefleriz.

İnsan Kaynakları olarak hedefimiz ihtiyaçları anlayıp öngörerek inisiyatif alan, çözüm üreten, bilgiye değer katan, verimli çalışan ekipleri kurmak ve bu ekipleri desteklemektir. İnsan Kaynakları anlayışımıza göre; yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, yerel enerji sistemleri ve dijital çözümler içeren bir dünya, ancak birlikte geliştiğimiz sürece mümkün olacaktır.

Müşterilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, kamunun bu yeni enerji dünyasının yarattığı önemli fırsatlardan maksimum düzeyde fayda sağlaması için yapabileceğimizin en iyisini gerçekleştiririz.

Eşitlikçi ve Adil

Tüm değer yaratanlarımıza fırsat eşitliği sunarız.

İşe alım, ücretlendirme, terfi, eğitim ve diğer tüm insan kaynakları konularında verdiğimiz kararları, çalışanın cinsiyeti, yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, medeni durumu, sağlık durumu, cinsel tercihlerinden bağımsız olarak veririz.

Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.

Ön yargısız, objektif, kanıta dayalı ve tarafsız değerlendirme yapar, karar verir ve buna uygun davranırız.

Yaşam Hakkına Saygılı

Tüm kuruluşlarımızda sadece insanların değil dünyada yer alan tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterir ve teknolojimizi çevreye verebileceğimiz azami düzeyde fayda için kullanır, geliştiririz.

Stratejik kararlar verirken yarının dünyası için sorumluluk alır; temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesini sağlarken, en iyi mühendislik uygulamalarına yönelik çalışır ve ekosistemin devamlılığına hizmet ederiz.

Sürekli Gelişen & Katılımcı

Değişen dünyanın bir parçası olabilmek için çalışanlarımızı eğitirken, kendi kendilerine de araştırmalarını ve öğrenmelerini teşvik etmek için tüm veri kaynaklarını ulaşabilecekleri hale getiririz.

Birlikte gelişmek ve birlikte öğrenmek adına fikirlerini paylaşmak için uygun yolları araştırmalarını ve kullanmalarını teşvik ederiz.

Bu kapsamda sadece çalışanlarımızın değil tüm süreçlerin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde müşterilerimizin, , iş ortaklarımızın ve tüm kamunun da söz sahibi olduğunu bilir onların fikirlerine önem verir ve katma değer yaratmaları için çalışırız.

Yenilikçi

Tüm değer yaratanlarımızın çağı yakalayabilmelerini bekleriz.

Sadece gelişen teknolojiyi takip etmelerini değil aynı zamanda teknoloji geliştirmelerini de hedefler ve destekleriz.